Kulturna baština

Već samo nabrajanje potencijala općine Erdut svjedoči o predodređenosti ovog prostora za kontinentalni turizam: povoljan geoprometni položaj prema glavnim evropskim prometnim koridorima, dvije velike evropske rijeke s plavnim šumama, bogatstvom divljači, ribljim mrijestilištima, lesnim uzvisinama pogodnim za vinogradarstvo, ekološkom sviješću, proizvodnjom zdrave hrane; kulturnim potencijalom u najširem smislu riječi (arheološki nalazi od neolita do srednjeg vijeka, brojni i značajni sakralni objekti, spomenici kulture visoke kategorije, znamenite osobe evropskih i svjetskih razmjera rođene na ovim prostorima), etnološko blago putem kojeg se njeguje i čuva hrvatska, srpska i mađarska tradicija, gastronomska ponuda domaće hrane i pića, te izuzetne prirodne ljepote.

Razvoj kontinentalnog turizma zacrtan je strateškim dokumentima općine Erdut – Programom ukupnog razvoja, Zelenim planom, kao i Strategijom razvoja turizma, te osnivanjem Turističke zajednice općine Erdut. Dobra prezentacija, medijska promocija i suradnja svih sudionika trebali bi doprinijeti raznosvrstnosti i podizanju kvalitete turističke ponude.

Općina Erdut na svom podučju ima najznačajnije marijansko svetište u istočnoj Hrvatskoj – Svetište Gospe od utočišta u Aljmašu, koje godišnje posjeti preko 100 000n hodočasnika. Od sakralnih objekata značajni su Patrijaršijski dvor u Dalju, Manastir uspenja presv. Bogorodice u Dalj Planini, kao i katedralna crkva sv. Dimitrija u Dalju.
U Dalju je i rodna kuća Milutina Milankovića, jednog od najznačajnih svjetskih znanstvenika koji su se bavili planetom Zemljom, čije ime nosi znanstveni i kulturni centar, žarište kulturnog i znanstvenog života u Općini.

U Erdutu su ostaci Srednjovjekovnog grada Erduta, s kraja 15. Stoljeća, značajan spomenik kulture koji će u budućnosti postati posebna turistička atrakcija. Tu je i dvorac Adamović – Csech iz 19. stoljeća, sa starim vinskim podrumom iz 1730. godine.

Erdut je i centar vinarstva, sjedište Erdutske vinarije koja gospodari s preko 500 ha vinograda i največom vinskomm bačvom na svijetu. Enološku ponudu upotpunjuje desetak samostalnih vinara sa širokim vinskim asortimanom.

Općina Erdut leži na 39 km dunavske i 13 km dravske obale. Uz Staru Dravu kod Bijelog Brda, dunavce, bare i ritove raspolažemo bogatim ribljim fondom, biljkama i pticama močvaricama, kvalitetnom divljači…

Izuzetno plodna zemlja, neograničene mogućnsoti proizvodnje zdrave hrane, sustav školskog zadrugarstva u Srednjoj školi Dalj, šest kulturno – umjetničkih društava, održavanje desetak tradicionalnih manifestacija godišnje, revitalizacija starih zanata, prekogranična suradnja…upotpunjuje pregled turističkih potencijala općine Erdut.