Započela Trodnevnica u Svetištu Gospe od Utočišta u Aljmašu

Novosti

Upravo su navršena tri stoljeća i deset godina Svetišta Gospe od Utočišta u Aljmašu, mjesta gdje su Isusovci, da bi spasili Gospin kip od pristaša Rákóczyjeve bune protiv habsburške vlasti, kalvina, koji zaposjedaju i naseljavaju Lug u kojem prisvajaju katoličku crkvu i preuređuju u svoju kalvinsku bogomolju, Isusovci iz te baranjske crkve prenijeli u Aljmaš. Isusovci smještaju kip u priprostu aljmašku crkvu, građenu od šiblja, omazanu blatom i pokrivenu trskom i od tada hodočasnici o Gospinim blagdanima hodočaste u Aljmaš, mjestašce nedaleko od ušća Drave u Dunav kojeg svake godine od 1704. godine bez prekida, napose na marijanske blagdane, dolaze hodočastiti vjernici iz Osijeka i okolice.

Darko Barjaktarević, zamjenik predsjednika Turističke zajednice općine Erdut, kaže kako je sve spremno i za sam blagdan Velike Gospe kada očekuju najveći broj hodočasnika u njihovom mjestu koje tada proslavlja crkveni god.

– Očekujemo da u Aljmaš ovih dana pristigne kao i ranijih godina nekoliko desetaka tisuća hodočasnika. Osigurani su parkinzi i ostala logistika koja inače prati aljmašku svetkovinu. Savjetujemo da, radi pristupa svetištu, osobe s invaliditetom, na mise dođu u dane prije Velike  Gospe jer su tada biti manje gužvi – kaže Darko Barjaktarević.

Prema rasporedu hodočašća uoči svetkovine Velike Gospe jučer je započela Trodnevnica koja traje i 12. i 13. kolovoza. Sveta misa održava se u 18 sati, a nakon misa je euharistijsko klanjanje s molitvama za ozdravljenje i oslobođenje. Trodnevnicu vodi velečasni Matej Glavica. Uoči Velike Gospe, u četvrtak 14. kolovoza, predviđeno je prema rasporedu:

u 18 sati pobožnost Križnog puta na „Kalvariji“, u 19 sati sveta misa koju predvodi velečasni Glavica, u 20 sati je euharistijsko klanjanje s molitvama za ozdravljenje i oslobođenje, a u 21 sat procesija sa svijećama do kapelice „Na Lipi“ i  prigodna Marijanska pobožnost. Na Veliku Gospu u petak, 15. kolovoza svete mise su u 6, 8, 9 (na mađarskom jeziku), 10, 12 i 18. sati.

Misu u 10 sati predvodi mons. dr. Ðuro Hranić, nadbiskup, metropolit, misu u 12 sati za stradalnike Domovinskog rata predvodi dr. Stanislav Šota, u 16,30 sati je pobožnost Križnog puta na „Kalvariji“, misu u 18 sati predvodi mons. dr. Marin Srakić, nadbiskup u miru, a na kraju mise je blagoslov male djece.

U nedjelju nakon Velike Gospe, 17. kolovoza:

  • * Hodočašće bolesnika i nemoćnih – blagoslov vozača i vozila
  • * Misu u 10 sati predvodi Mons. Dr. Ðuro Hranić, nadbiskup, metropolit
  • * Misu u 18 sati predvodi preč. Ivan Lenić, upr. Svetišta u Slavonskom Brodu
  • * Nakon mise u 10 i 18 sati, blagoslov bolesnika, vozača i vozila

Prva subota u rujnu, 6. rujna:

  • * Hodočašće grada Vukovara
  • * Sveta misa u 10 sati

MALA GOSPA, ponedjeljak, 8. rujna:

  • * Svete mise u 10 i 18 sati

IME MARIJINO, petak 12. rujna.
Slavlje se prenosi na subotu 13. rujna.

  • * Sveta misa u 10 sati.

Hodočašća se mogu obaviti i u druge dane. Molimo da se hodočasničke grupe najave.
Informacije i prijave: Župni ured Aljmaš, Ante Markić, upr. Svetišta.
Tel/fax (031) 595 – 000
e-mail: zupni.ured.aljmas@os.t-com.hr