Enogastronomija

 • VINARI     Damir Klasiček (osnivač i direktor)
 • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     Iuris d.o.o.
 • MB     0659878
 • ADRESA SJEDIŠTA     Trg braće Radić 26, Aljmaš
 • KONTAKT TELEFONI     031/200-600 ; 098/ 22 66 71
 • FAX     031/ 200-601
 • E-MAIL     iuris.vina@gmail.com
 • WEB ADRESA     www.iuris.hr
 • VINARI     Zlatko Janečić i Ksenija Grünwald
 • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     Janečić Vinarija
 • MB
 • ADRESA SJEDIŠTA     Perinac 25, Aljmaš
 • KONTAKT TELEFONI     099/7022007
 • FAX     031/213061
 • E-MAIL     zlatko.janecic@kongara.hr
 • WEB ADRESA     www.kongara.hr
 • VINARI     JASNA ANTUNOVIĆ TURK
 • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     VINARIJA „ANTUNOVIĆ“
 • OPG JASNA ANTUNOVIĆ TURK
 • MB     0807966305089
 • ADRESA SJEDIŠTA     UL. BRAĆE RADIĆ 17, DALJ
 • KONTAKT TELEFONI     031/590350; 098/268230
 • FAX
 • E-MAIL     jasna.turk@os.t-com.hr
 • WEB ADRESA
 • VINARI     Draženko Jakovac
 • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     Obrt Jakovac
 • MB     92004652
 • ADRESA SJEDIŠTA     Busija 66, Dalj
 • KONTAKT TELEFONI     091/6150601
 • FAX     01/6156801
 • E-MAIL     djokovac@hidroelektra-projekt.hr
 • WEB ADRESA
 • VINARI     Obitelj Siber
 • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     OPG Dušica Siber
 • MB     50105493
 • ADRESA SJEDIŠTA     Osijek, Zagrebačka 8
 • KONTAKT TELEFONI     031 / 208 010; 098/ 57 34 17
 • FAX     031/ 212 044
 • E-MAIL     mladen@siber.hr
 • WEB ADRESA     www.siber.hr
 • VINARI     mr.sc. Josip Pavić
 • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     Erdutski vinogradi d.o.o.
 • MB     1429973
 • ADRESA SJEDIŠTA     Erdut, Trg Branka Hercega 1
 • KONTAKT TELEFONI     031/596-555; 031/596-535
 • 099 21 92 978
 • FAX     031/596-138; 031/896-535
 • E-MAIL turizam@erdutski-vinogradi.hr – direktor@erdutski-vinogradi.hr
 • WEB ADRESA     www.erdutski-vinogradi.hr
 • VINARI     Silvestar Rogić
 • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     OPG SILVESTAR ROGIĆ
 • MB     50104497
 • ADRESA SJEDIŠTA     ERDUT, KOLODVORSKA 58A
 • KONTAKT TELEFONI     091/1209053
 • FAX
 • E-MAIL
 • WEB ADRESA:

 

 • Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Lavanderko MIBPG: 249870
 • ADRESA: Sadovi 10. 31226 Dalj planina-Aljmaš, Hrvatska
 • EMAIL :info@lavanderko.hr
 • KONTAKT TELEFON: 091 735 2378 ili 091 151 7894
 • WEB ADRESA: https://www.lavanderko.hr/
 • Pročitajte više
Skip to content