Erdutski vinogradi d.o.o.

Erdutski vinogradi d.o.o. tijekom druge polovice 20. stoljeća bili su u sastavu Industrijskog poljoprivrednog kombinata Osijek. U sklopu IPK Osijek postavljeni su okviri razvoja današnjih Erdutskih vinograda d.o.o. Oblikovan je najveći plantažni vinograd u jednom komadu na području Republike Hrvatske.
  • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     Erdutski vinogradi d.o.o.
  • MB     1429973
  • ADRESA SJEDIŠTA     Erdut, Trg Branka Hercega 1
  • KONTAKT TELEFONI     031/596-555; 031/596-535
  • 099 21 92 978
  • FAX     031/596-138; 031/896-535
  • E-MAIL turizam@erdutski-vinogradi.hr – direktor@erdutski-vinogradi.hr
  • WEB ADRESA     www.erdutski-vinogradi.hr
Skip to content