Vinarija Jakovac

Vina Jakovac iz Erdutskog vinogorja rezultat su rada i truda mladih proizvođača.
  • VINARI     Draženko Jakovac
  • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     Obrt Jakovac
  • MB     92004652
  • ADRESA SJEDIŠTA     Busija 66, Dalj
  • KONTAKT TELEFONI     091/6150601
  • FAX     01/6156801
  • E-MAIL     djokovac@hidroelektra-projekt.hr
Skip to content