Enogastronomija

  • VINARI     Damir Klasiček (osnivač i direktor)
  • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     Iuris d.o.o.
  • MB     0659878
  • ADRESA SJEDIŠTA     Trg braće Radić 26, Aljmaš
  • KONTAKT TELEFONI     031/200-600 ; 098/ 22 66 71
  • FAX     031/ 200-601
  • E-MAIL     iuris.vina@gmail.com
  • WEB ADRESA     www.iuris.hr
  • VINARI     Zlatko Janečić i Ksenija Grünwald
  • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     Janečić Vinarija
  • MB
  • ADRESA SJEDIŠTA     Perinac 25, Aljmaš
  • KONTAKT TELEFONI     099/7022007
  • FAX     031/213061
  • E-MAIL     zlatko.janecic@kongara.hr
  • WEB ADRESA     www.kongara.hr
  • VINARI     JASNA ANTUNOVIĆ TURK
  • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     VINARIJA „ANTUNOVIĆ“
  • OPG JASNA ANTUNOVIĆ TURK
  • MB     0807966305089
  • ADRESA SJEDIŠTA     UL. BRAĆE RADIĆ 17, DALJ
  • KONTAKT TELEFONI     031/590350; 098/268230
  • FAX
  • E-MAIL     jasna.turk@os.t-com.hr
  • WEB ADRESA
  • VINARI     Draženko Jakovac
  • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     Obrt Jakovac
  • MB     92004652
  • ADRESA SJEDIŠTA     Busija 66, Dalj
  • KONTAKT TELEFONI     091/6150601
  • FAX     01/6156801
  • E-MAIL     djokovac@hidroelektra-projekt.hr
  • WEB ADRESA
  • VINARI     Obitelj Siber
  • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     OPG Dušica Siber
  • MB     50105493
  • ADRESA SJEDIŠTA     Osijek, Zagrebačka 8
  • KONTAKT TELEFONI     031 / 208 010; 098/ 57 34 17
  • FAX     031/ 212 044
  • E-MAIL     mladen@siber.hr
  • WEB ADRESA     www.siber.hr
  • VINARI     Goran Dumančić, dipl.iur.
  • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     Erdutski vinogradi d.o.o.
  • MB     1429973
  • ADRESA SJEDIŠTA     Erdut, Trg Branka Hercega 1
  • KONTAKT TELEFONI     031/596-555; 031/596-535
  • 099 21 92 978
  • FAX     031/596-138; 031/896-535
  • E-MAIL turizam@erdutski-vinogradi.hr – direktor@erdutski-vinogradi.hr
  • WEB ADRESA     www.erdutski-vinogradi.hr
  • VINARI     Tonka Heim
  • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     Vinarija Heim
  • MB     2609954305033
  • ADRESA SJEDIŠTA     Erdut; I. Bakića 19
  • KONTAKT TELEFONI     098/253 268; 031/203 129
  • FAX     031/283 129
  • E-MAIL     vinarijaheim@gmail.com
  • WEB ADRESA
  • VINARI     Silvestar Rogić
  • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     OPG SILVESTAR ROGIĆ
  • MB     50104497
  • ADRESA SJEDIŠTA     ERDUT, KOLODVORSKA 58A
  • KONTAKT TELEFONI     091/1209053
  • FAX
  • E-MAIL
  • WEB ADRESA:
  • VINARI: Vinarija Brzica
  • NAZIV OPG-a: OPG Ivo Brzica
  • OIB: 50378324916
  • ADRESA: Erdut
  • KONTAKT TELEFON: 0912973417 mob. Snjezana Brzica, 0912973410  Ivo Brzica
  • FAX:
  • E-MAIL: brzicasnjezana40@gmail.com, ivo.brzicahbv9@gmail.com
  • WEB ADRESA:

Zadnje objavljeno

Božićno jahanje u Bijelom Brdu

Povorka konja i konjskih zaprega i ove godine provezla se, drugog dana pravoslavnog Božića, ulicama Bijelog Brda. Bož

Pročitajte više
Općini Erdut odobren je projekt Centar za posjetitelje TIC-a Aljmaš

Projekt je predstavljen i Povjerenstvu za odabir projekata Ministarstva turizma u Zagrebu. Ukupna vrijednost projekta je

Pročitajte više
UREĐENO CIKLO TURISTIČKO ODMORIŠTE U DALJU

U Dalju je uređeno odmorište za ciklo turiste koje je smješteno neposredno uz vinski muzej Teutoburgium. Odmorište j

Pročitajte više
REALIZIRAN PROJEKT TURISTIČKA SIGNALIZACIJA U NASELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT

Turistička zajednica općine Erdut realizira tri projekta odobrena od strane Hrvatske turističke zajednice. Jedan od p

Pročitajte više

Turistička zajednica Općine Erdut