Smještaj

Villa Katarina

Tip smještaja: soba, 12 kreveta  Dio komleksa su tri beskonačna bazena, prostori za proslave, voćnjak i dr.  Adresa: Balinac 33, 31205 Aljmaš  Telefon: 0913700000 E-mail: rezervacije@villakatarina.com.hr

Pročitaj višeVilla Katarina
Skip to content