Krčma Kod Daneta

  • Krčma “Kod Daneta” – Nalazi se u Aljmašu i smještena je vrlo blizu Dunava. S obzirom na svoj položaj najpoznatiji su po jelima od slatkovodne ribe kao što je fiš paprikaš. Vrlo autentičan doživljaj!
  • Adresa: Aljmaš Trg braće Radića 22, 
  • Telefoni: 031 595 007, 091 720 1667
  • Web: http://www.koddaneta.com 
Skip to content