Iuris d.o.o.

Filozofija same vinarije jest ponuda kvalitetnih vina za sve one koji cijene kvalitetu, ali i s njom sukladnu cijenu.
  • VINARI     Damir Klasiček (osnivač i direktor)
  • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     Iuris d.o.o.
  • MB     0659878
  • ADRESA SJEDIŠTA     Trg braće Radić 26, Aljmaš
  • KONTAKT TELEFONI     031/200-600 ; 098/ 22 66 71
  • FAX     031/ 200-601
  • E-MAIL     iuris.vina@gmail.com
  • WEB ADRESA     www.iuris.hr

Skip to content