VINARIJA “ANTUNOVIĆ”

  • VINARI     JASNA ANTUNOVIĆ TURK
  • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     VINARIJA „ANTUNOVIĆ“
  • OPG JASNA ANTUNOVIĆ TURK
  • MB     0807966305089
  • ADRESA SJEDIŠTA     UL. BRAĆE RADIĆ 17, DALJ
  • KONTAKT TELEFONI     031/590350; 098/268230
  • E-MAIL     jasna.turk@os.t-com.hr
  • WEB ADRESA
Skip to content