Vinarija Rogić

Vinogradi Rogić ušuškani su na krajnjem istoku Republike Hrvatske u Slavoniji, uljuškani valovima Dunava na istoku i Drave na sjeveru. Na površini od 5ha na padini Erduta prepliću se mladi i stari čokoti vinograda, blagodatna klima, dunavske lesne naslage, specifična i bogata zemlja i blaga nadmorska visina, kao i rad generacija vinogradara oplemenjuju ovaj kraj i svrstavaju ga u specifično vinogorje Hrvatske.
  • VINARI     Silvestar Rogić
  • NAZIV OPG-A, OBRTA, ZADRUGE     OPG SILVESTAR ROGIĆ
  • MB     50104497
  • ADRESA SJEDIŠTA     ERDUT, KOLODVORSKA 58A
  • KONTAKT TELEFONI     091/1209053
  • FAX
  • E-MAIL
  • WEB ADRESA:
Skip to content