PRODULJENJE ROKA: JAVNI POZIV za sudjelovanje u mjerenju online reputacije i analize početnog stanja poslovanja i marketinga koje se provodi u svrhu izrade Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije i početak provedbe

Novosti

Osječko-baranjska županija je u ožujku 2020. godine pristupila izradi Studije integralnog upravljanja
kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije (u nastavku teksta: Studija). Studiju sufinancira
Ministarstvo turizma temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini, a
izrađuje se u suradnji s tvrtkom MICRO projekt d.o.o. iz Splita.
Svrha Studije je razviti standarde kvalitete za pružatelje usluga u turizmu s ciljem podizanja i jačanja
kvalitete usluga u turizmu na području čitave Osječko-baranjske županije.
Kako bi se identificirale posebnosti Osječko-baranjske županije u početnim fazama izrade Studije
tijekom svibnja 2020. godine provedeno je “nulto mjerenje” temeljeno na online anketnom upitniku
putem kojeg su stanovnici i dionici u turizmu s područja Osječko-baranjske županije izrazili svoje
mišljenje o trenutačnom stanju i prilikama za budući razvoj turizma na području županije.
U okviru sljedećeg koraka u definiranju standarda kvalitete i procesu izrade Studije pristupa se
online mjerenju reputacije (prvi korak) i analizi početnog stanja poslovanja i marketinga
gospodarskih subjekata (drugi korak) koji svoje usluge pružaju u sektoru turizma.
Online reputacija se definira kao javno mišljenje o destinaciji kreirano na informacijama koje dionici
prezentiraju putem društvenih mreža. Online reputaciju kreiraju svi korisnici usluga koji su na nekoj od
online platformi podijelili svoje iskustvo, ostavili svoj komentar ili recenziju nekog od gospodarskih
subjekata čije su usluge koristili. Upravo je online reputacija identificirana kao jedna od ključnih
imovina koje stvaraju dodanu vrijednost gospodarskih subjekata i stvara konkurentsku prednost
destinacije. Za gospodarske subjekte koji svoje usluge pružaju u sektoru turizma, online reputacija
poduzeća može znatno utjecati na donošenje odluke turista o odabiru pružatelja usluge u destinaciji.
Navedeno ima poseban značaj u aktualnim tržišnim uvjetima koji su osobito zbog epidemije COVID-
19 postali iznimno ovisni o digitalnim tehnologijama i informacijama koje se plasiraju putem digitalnih
kanala.
Analiza početnog stanja poslovanja i marketinga je analiza tržišnih rezultata gospodarskih subjekata i
uključuje prikupljanje informacija o tržišnim rezultatima gospodarskog subjekta i analizu dosadašnjih
marketinških praksi i zasniva se na primarnom istraživanju i terenskom obilasku odabranih subjekata.
Ovim putem pozivamo sve vlasnike gospodarskih subjekata koji se bave turizmom (uključujući, ali ne
isključivo hotele, motele, hostele, kampove, privatni smještaj, restorane i druge ugostiteljske objekte,
turističke agencije, suvenirnice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, wellness centre i druge) da se
uključe u proces mjerenja online reputacije i analize početnog stanja poslovanja i marketinga
gospodarskih subjekata.

Uvjeti za sudjelovanjem u mjerenju online reputacije i analizi početnog stanja poslovanja i marketinga
su:

 • da gospodarski subjekt djeluje u području turizma te
 • da je gospodarski subjekt prisutan na minimalno jednoj (1) online platformi (uključujući, ali
  ne isključivo TripAdvisor, Google, Booking.com, Expedia, Goibibo, Facebook, HolidayIQ,
  Agoda, MakeMyTrip, Yatra i drugi)).

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanjem u mjerenju online reputacije i analizi početnog stanja
poslovanja i marketinga te zadovoljavate prethodno navedene uvjete molimo Vas da se prijavite
putem elektroničke pošte na adresu diana.ravlic@ultimativa.com .

Vaša prijava putem elektroničke pošte mora sadržavati:

 • Ime i prezime
 • Naziv gospodarskog subjekta
 • Djelatnost kojom se bavite (navesti naziv iz rješenja)
 • Adresa na kojoj se nalazi objekt
 • Kontakt e-mail
 • Kontakt broj mobitela/telefona
 • Izvadak nadležnog registra
 • Poveznicu na internetsku stranicu na kojoj promovirate svoju djelatnost
 • Poveznice na online platforme koje koristite za promociju svoje djelatnosti.

Prijave su otvorene do 07. lipnja 2020. godine (nedjelja).
Online mjerenju reputacije (prvi korak) i analiza početnog stanja poslovanja i marketinga
gospodarskih subjekata (drugi korak) provodit će se kroz lipanj 2020. godine. Za potrebe izrade
analize početnog stanja i poslovanja marketinga na lokaciju svakog od javnim pozivom odabranog
gospodarskog subjekta izaći će odabrani konzultant kako bi se prikupili svi potrebni podaci.
Sudjelovanje u mjerenju online reputacije i analizi početnog stanja poslovanja i marketinga za
gospodarske subjekte je besplatno, a odabrani gospodarski subjekti s područja Osječko-baranjske
županije povratno će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Odabranim gospodarskim subjektima
će individualni izvještaj službenog auditora o provedenom mjerenju online reputacije i analiza
početnog stanja poslovanja i marketinga biti dostavljen na adresu elektroničke pošte koja je
naznačena u prijavi.
Unaprijed se zahvaljujemo na vašem interesu za sudjelovanjem i pozivamo vas da na mrežnim
stranicama Osječko-baranjske županije pratite sve novosti vezane uz izradu Studije integralnog
upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije.

S poštovanjem!