U OPĆINI ERDUT ODRŽANA 15. SJEDNICA SAVJETA ZA RAZVOJ KONTINENTALNOG TURIZMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Novosti

U petak 22.11.2019. u KZC Milutin Milanković u Dalju održana je sjednica savjeta za razvoj kontinentalnog turizma Osječko-baranjske županije. Pod predsjedavanjem zamjenika župana Gorana Ivanovića na sjednici uz članove savjeta bio je prisutan i načelnik općine Erdut Jugoslav Vesić i zamjenik predsjednika TZ općine Erdut Darko Barjaktarević te stručnjaci iz javnog i privatnog sektora u turizmu i ugostiteljstvu.
Na sjednici su predstavljeni turistički potencijali općine Erdut, te se raspravljalo o mogućnostima razvoja turizma na području općine Erdut i povezivanje sa turističkim potencijalima grada Osijeka i okolice.
Nakon radnog dijela pristune je kroz KZC Milutin Milanković proveo ravnatelj Đorđe Nešić.

Radi praćenja stanja, praćenja izvršavanja propisa i ostvarivanja utvrđene politike, proučavanja i razmatranja određenih pitanja, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga, usklađivanja djelovanja pojedinih tijela Osječko-baranjske županije te obavljanja drugih poslova iz djelokruga rada i nadležnosti župana, župan je osnovao stalna radna tijela. U radna tijela župan imenuje predstavnike pojedinih organizacija i zajednica odnosno organa i tijela, znanstvene i stručne djelatnike, vrsne poznavatelje problematike iz djelokruga rada radnog tijela. Jedno od tih stalnih radnih tijela je i Savjet za razvoj kontinentalnog turizma.