Ivanje 07. 07.

Uveče se na sokaku lože vatre koje djeca preskaču (oblik inicijacije), a žene u rešetima peku kokice. Sve se odvija uz mnogo radosti, vike i veselja.

Skip to content